งานที่พักอาศัย

ออกแบบ ตกแต่ง พื้นที่ในที่พักอาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม โดยฟังความต้องการการใช้งานของลูกค้าในส่วนต่างๆ ออกแบบและผลิตงานให้ตรงตามความต้องการ โดยเน้นทั้งการเลือกของที่นำมาใช้ที่มีคุณภาพเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากให้กับลูกค้าในอนาคต