งาน Exhibition

ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง งานโครงสร้างบูธ การจัดวางสินค้าในส่วนต่างๆ โดยคำนึงถึง Brand Image การทำแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก คำนึงถึงการโชว์ผลงาน และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของลูกค้า โดยเราใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนฟังความต้องการของลูกค้า การออกแบบให้ใช้ประโยชน์กับพื้นที่ที่มีให้ได้มากที่สุดในทุกด้าน