โรงอาหารไทยซัมซุงอิเลคทรอนิคส์

นิคมอุสาหกรรมสหพัฒน์ อ.ศรีราชา